CABLEJAT I
INTEGRACIÓ
DE XARXES
  FIBRA ÒPTICA   ELECTRICITAT   CABLEJAT INTEGRAL I.C.T       REHABILITACIÓ ELÈCTRICA D'EDIFICIS  

SERVEIS

Cablejat integral ICT


Una infraestructura comuna de telecomunicacions o ICT és tota instal•lació a un edifici que permet la captació i distribució a cada habitatge o local dintre de l'edifici de senyals de televisió, ràdio, telefonia i telecomunicacions com banda ampla.

Des de fa alguns anys és obligatori que els edificis de nova construcció comptin amb una ICT que permeti aquest accés als serveis de veu i dades, i que les rehabilitacions d'edificis considerin realitzar un projecte d’ICT.

Des de S3I projectem, instal•lem, certifiquem, legalitzem i realitzen el manteniment de totes les tecnologies de cablejat que intervenen en un edifici, sigui indústria o habitatge. Els nostres projectes són visats per un Enginyer de Telecomunicacions, d’acord amb la normativa vigent.S3I S.L, BARCELONA -   629 716 605 - INFOS3I@STRESI.COM
Aquesta web no usa cookies ni sol·licita cap informació